Welkom aan Maxim Happé!

In de maanden april tot en met juli 2018 is Maxim Happé als stagiair betrokken bij Lexquis. Tot voor kort woonde Maxim in Haarlem, dus hij is goed bekend in de omgeving. Maxim is in september gestart aan de rechtenopleiding bij Hogeschool Luzac te Amsterdam. Omdat hij nog maar eerstejaarsstudent is, heeft de stage een oriënterend karakter. Maxim zal zoveel mogelijk besprekingen en zittingen bijwonen en is enkele dagen per week aanwezig.