Categorie: Nieuws

Coronavirus

Het Coronavirus beïnvloedt uiteraard ook onze praktijk. Het volgende is van belang: vanaf dinsdag 17 maart 2020 sluiten de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges. Zittingen, behoudens urgente zaken, gaan dus niet door. Uitspraken worden nog wel gedaan, daar waar dat kan en moet; veel medewerkers van overheidsorganen en organisaties werken thuis of werken tijdelijk niet, […]

Uitslag cliënttevredenheidsonderzoek

In september 2019  hebben wij een cliënttevredenheidsonderzoek uitgezet onder onze (oud-)cliënten. De resultaten waren als volgt: bijna alle cliënten hebben ons gevonden via een bekende of via een vereniging waar zij lid van zijn; een persoonlijke aanbeveling om voor een juridisch kantoor te kiezen vindt 47% van de respondenten uitermate belangrijk, 47% vindt het zeer […]

Verhuizing

Vanaf maandag 23 september 2019 verwelkomen wij u graag op ons nieuwe adres:               Lexquis Crown Business Center Haarlem Hofmanweg 5a 2031 BH Haarlem www.lexquis.nl info@lexquis.nl 023 30 30 722

Even voorstellen: Monique de Graaf

Vanaf 18 september 2018 ondersteunt Monique de Graaf op maandag- en donderdagmiddag Carmen op kantoor. Monique heeft eerder als medewerker budgetadministratie en debiteurenadministratie bij Hoogovens IJmuiden / Corus (het huidige Tata Steel) gewerkt. Monique is moeder van twee kinderen en is actief betrokken bij korfbalvereniging DKV te IJmuiden. Bij vragen over administratieve zaken kunt u […]

Welkom aan Maxim Happé!

In de maanden april tot en met juli 2018 is Maxim Happé als stagiair betrokken bij Lexquis. Tot voor kort woonde Maxim in Haarlem, dus hij is goed bekend in de omgeving. Maxim is in september gestart aan de rechtenopleiding bij Hogeschool Luzac te Amsterdam. Omdat hij nog maar eerstejaarsstudent is, heeft de stage een […]

Welkom aan Rogiel Lie-A-Lien!

Van februari 2018 tot en met juni 2018 loopt Rogiel Lie-A-Lien stage bij Lexquis. Rogiel studeert rechten aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) én aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), via het excellentieprogramma. De stage bij Lexquis is zijn afstudeerstage. Gedurende deze stage zal Rogiel meedraaien in de juridische praktijk, maar ook een praktijk gericht […]

Minister moet nieuw besluit nemen over gaswinning in Groningen en dit beter motiveren

De NAM wint sinds 1963 gas uit het Groningerveld. Dit gas is laagcalorisch gas (hierna: L-gas). Met name huishoudens, instellingen en kleine industrie in Nederland zijn afhankelijk van L-gas, omdat hun gasinstallaties alleen geschikt zijn voor verbranding van dit type gas. Ook in België, Duitsland en Frankrijk wordt L-gas, grotendeels gewonnen uit het Groningenveld, gebruikt. […]

Welkom aan Xenia van de Ven!

Van september 2017 tot en met januari 2018 loopt Xenia van de Ven stage bij Lexquis. Xenia heeft Rechten gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam en daar een bestuursrechtelijke minor gevolgd. Momenteel volgt zij een schakeljaar aan de Open Universiteit met het doel in september 2018 te starten aan de Master Rechtsgeleerdheid aan de Vrije […]

Goed nieuws! Uitspraak CBb van vandaag (11 juli 2017): RVO mag percelen niet uitsluiten van betalingsrechten op basis van het natuurbeheertype uit het provinciale natuurbeheerplan

Vandaag heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan in een zaak waarbij RVO twee percelen heeft uitgesloten bij de toewijzing van betalingsrechten in verband met het natuurbeheertype (in deze zaak ‘Duin- en kwelderlandschap’ (N01.02)) waarmee de percelen zijn aangeduid door de provincie, terwijl op de percelen landbouwactiviteiten worden uitgeoefend. Juridische uitleg […]