Uitslag cliënttevredenheidsonderzoek

In september 2019  hebben wij een cliënttevredenheidsonderzoek uitgezet onder onze (oud-)cliënten.

De resultaten waren als volgt:

 • bijna alle cliënten hebben ons gevonden via een bekende of via een vereniging waar zij lid van zijn;
 • een persoonlijke aanbeveling om voor een juridisch kantoor te kiezen vindt 47% van de respondenten uitermate belangrijk, 47% vindt het zeer belangrijk en de overige 6% vindt het enigszins belangrijk;
 • onze dienstverlening in het algemeen scoort een 9,00;
 • de diverse aspecten van onze dienstverlening scoren elk gemiddeld ook ruim een 9, waarbij door de respondenten geen lagere cijfers zijn gegeven dan een 7;
 • het is opvallend hoeveel respondenten een of meerdere aspecten van onze dienstverlening met een 10 beoordelen, zeer positief!
 • de hoogste waardering werd gegeven voor het aspect ‘onze updates van de voortgang in uw dossier’; dit werd met een gemiddelde van 9,48 beoordeeld;
 • o.a. de volgende opmerking werd geplaatst: ‘Bij onze zaak liep echt alles perfect. Communicatie was zeer verzorgd en op tijd en correct.’
 • 19% van onze (oud-)cliënten beoordeelt onze diensten in relatie tot de kosten als uitstekend, 38% als zeer goed, 38% als goed en 5% als redelijk;
 • 71% van onze (oud-)cliënten vindt het uitermate waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk dat ze in de toekomst opnieuw zaken met ons doen (zodra een jurist nodig is), de resterende 29% vindt dit redelijk waarschijnlijk;
 • 86% van onze (oud-)cliënten vindt het uitermate waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk dat ze ons aanbevelen aan anderen, de resterende 14% vindt dit redelijk waarschijnlijk;
 • 52% van onze (oud-)cliënten heeft geen interesse in een abonnement voor juridische dienstverlening, 14% heeft wel interesse en de rest heeft hierover geen mening.

Wij vinden het erg fijn dat de respondenten de tijd hebben genomen om het tevredenheidsonderzoek in te vullen en zijn zeer verheugd over het resultaat.

Wij blijven onveranderd inzetten op een hoge cliënttevredenheid!