Tag: agrarisch

Goed nieuws! Uitspraak CBb van vandaag (11 juli 2017): RVO mag percelen niet uitsluiten van betalingsrechten op basis van het natuurbeheertype uit het provinciale natuurbeheerplan

Vandaag heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan in een zaak waarbij RVO twee percelen heeft uitgesloten bij de toewijzing van betalingsrechten in verband met het natuurbeheertype (in deze zaak ‘Duin- en kwelderlandschap’ (N01.02)) waarmee de percelen zijn aangeduid door de provincie, terwijl op de percelen landbouwactiviteiten worden uitgeoefend. Juridische uitleg […]