De naam Lexquis is een samensmelting van twee woorden: Lex en exquis. Lex is een Latijns woord en betekent wet. Exquis is een chique Nederlands woord voor uitgezocht. Lexquis staat dus voor ‘de wet uitgezocht’. De juriste achter Lexquis, Carmen Hartendorf, heeft na haar universitaire studies eerst tien jaar praktijkervaring opgedaan alvorens Lexquis op te starten. Zij heeft dus een grondige kennis van de wet. Kennis die zij graag inzet om u te helpen!

Praktisch advies

Bij Lexquis krijgt u een praktisch juridisch advies. Geen theoretisch verhaal, maar een advies waar u echt iets mee kunt. Als ondernemend juriste denkt Carmen Hartendorf graag met u mee. Doordat zij ook een helicopterview heeft, beperkt zij zich niet tot de louter juridische punten. De wet kent beperkende voorwaarden, maar biedt zeker ook mogelijkheden! Samen met u beoordeelt Carmen de situatie en worden de verschillende mogelijkheden doorgenomen. Carmen helpt u de zaak in de door uw gewenste richting te bewegen, maar zij deinst er niet voor terug om u – gevraagd én ongevraagd – ook andere opties voor te houden.

Naast u adviseren, kan Lexquis u ook bijstaan in juridische geschillen. Hoewel de meeste zaken buiten de rechter om kunnen worden opgelost, is soms een stap naar de rechter toch noodzakelijk. Kantonrechter, bestuursrechter of Raad van State? Carmen Hartendorf behartigt uw belangen!

Praktijkervaring

In de laatste zes jaar voordat Carmen Lexquis opstartte, was zij werkzaam voor een grote accountants- en adviesorganisatie. In deze periode adviseerde zij bedrijven en particulieren over uiteenlopende juridische zaken. Door het zeer diverse cliëntenbestand, heeft Carmen kennis genomen van de meest uiteenlopende zaken en omstandigheden. Legt u dus gerust uw situatie aan haar voor. Grote kans dat zij eerder een soortgelijke casus heeft meegemaakt!

Carmen Hartendorf als docent

Carmen is een CRBKO geregistreerd docente en voldoet daarmee aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Zij doceert Masterclasses en aan het Hbo.

Carmen Hartendorf

Carmen Hartendorf werkt sinds 2005 in de juridische praktijk. Na de universitaire studies Bedrijfswetenschappen, Nederlands Recht en Notarieel Recht afgerond te hebben, werkte zij achtereenvolgens als kandidaat-notaris gespecialiseerd in het Ondernemingsrecht, als consultant op het gebied van Europese aanbestedingen en als juridisch adviseur bij een grote advies- en accountantsorganisatie. Bij deze laatste werkgever is Carmen zich – naast het arbeidsrecht – verder gaan specialiseren in het Omgevingsrecht. In 2012 rondde zij daarom de Grotius specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordenings- en milieurecht af. Ook was Carmen als vakmanager Juridisch Zaken medeverantwoordelijk voor de bewaking en bevordering van de kwaliteit en juridische kennis van de juridisch adviseurs van deze adviesorganisatie. Vanaf 1 juli 2015, de datum dat Carmen Lexquis oprichtte, houdt Carmen zich nog voornamelijk bezig met haar twee zeer verschillende specialisaties: het arbeidsrecht en het ruimtelijke ordeningsrecht. In deze rechtsgebieden geeft zij ook les. Tevens treedt Carmen op als voorzitter van diverse commissies. Daarnaast is Carmen betrokken bij de accreditaties van verschillende opleidingen (bachelor en masterniveau).

Voor een uitgebreid cv van Carmen Hartendorf, bekijkt u haar LinkedIn-profiel hier.

lidmaatschappen

Carmen Hartendorf is aangesloten bij NEVOA, de beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridisch adviseurs. Deze beroepsorganisatie eist dat bij haar aangesloten juridisch adviseurs voldoende uren aan Permanente Educatie (juridisch onderwijs) besteden en garandeert zo dat de jurist de benodigde juridische kennis en vaardigheden actueel houdt.

Daarnaast is Carmen ook lid van de volgende verenigingen:

– Vereniging voor Bouwrecht

– Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen

– Vereniging voor Onteigeningsrecht

– Vereniging Sport en Recht

– Vereniging voor Arbeidsrecht