Het juridische werkterrein is groot. Zo groot, dat een jurist niet dezelfde diepgaande kennis kan hebben van alle rechtsgebieden. De juriste achter Lexquis – Carmen Hartendorf – heeft een gedegen basiskennis van de meeste rechtsgebieden, maar is voornamelijk gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het ruimtelijk ordeningsrecht (omgevingsrecht).

Uiteraard kunt u ook met uw andere juridische vragen bij haar terecht, maar zij kent de grenzen van haar kennis en bij zeer specialistische vragen zal zij u dan ook doorverwijzen.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een van de rechtsgebieden waar bijna iedereen mee te maken heeft. Soms zonder het bewust te merken, bijvoorbeeld als u ’s morgens naar uw werk toe gaat. Heeft dit te maken met arbeidsrecht? Jazeker! De arbeidsovereenkomst op grond waarvan u uw werk verricht en loon ontvangt, is een arbeidsrechtelijke overeenkomst.

Gelukkig heeft u in de meeste gevallen dat u in aanraking komt met het arbeidsrecht geen juridisch advies nodig. Maar soms is het handig om wel een juridisch adviseur te raadplegen. Als u bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst van een nieuwe werkgever ontvangt. Of als u als werkgever afscheid dient te nemen van een van uw werknemers. Voor alle soorten vragen op het gebied van arbeidsrecht, of u nu werkgever of werknemer bent, kunt u bij Lexquis terecht.

Carmen Hartendorf heeft jarenlange ervaring met het juridisch adviseren en het bijstaan in gerechtelijke procedures van werkgevers en werknemers.

Neemt u gerust vrijblijvend contact op!

Ruimtelijk ordeningsrecht en algemeen bestuursrecht (omgevingsrecht)

Een hele andere tak van sport is het bestuursrecht en het ruimtelijk ordeningsrecht in het bijzonder. Met een postacademische opleiding Ruimtelijke Ordening op zak is Carmen Hartendorf, de juriste achter Lexquis, hier verder in gespecialiseerd. Wijzigingen van bestemmingsplannen, illegale bebouwingen of dwangsommen? Bij Lexquis bent u aan het juiste adres!

In gesprek met de gemeente of andere overheidsinstantie weet Carmen meestal al een tot een oplossing te komen. Maar als het niet anders kan, wordt er ook geprocedeerd. Bij de Raad van State in Den Haag heeft Carmen al meermalen gestaan.

Een bijzonder specialisme van Lexquis binnen het specialisme ruimtelijk ordeningsrecht, is planschade (en nadeelcompensatie). Als gemachtigde van honderden particulieren en ondernemers, behartigde Carmen de belangen in zogeheten planschadezaken. Planschade is kort gezegd schade die u als burger lijdt door een rechtmatig handelen van de overheid. Hier kunt u een interview met Carmen – toen nog werkzaam voor Flynth – over dit onderwerp lezen.