Categorie: Nieuws

Welkom aan Maxim Happé!

In de maanden april tot en met juli 2018 is Maxim Happé als stagiair betrokken bij Lexquis. Tot voor kort woonde Maxim in Haarlem, dus hij is goed bekend in de omgeving. Maxim is in september gestart aan de rechtenopleiding bij Hogeschool Luzac te Amsterdam. Omdat hij nog maar eerstejaarsstudent is, heeft de stage een […]

Welkom aan Rogiel Lie-A-Lien!

Van februari 2018 tot en met juni 2018 loopt Rogiel Lie-A-Lien stage bij Lexquis. Rogiel studeert rechten aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) én aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), via het excellentieprogramma. De stage bij Lexquis is zijn afstudeerstage. Gedurende deze stage zal Rogiel meedraaien in de juridische praktijk, maar ook een praktijk gericht […]

Minister moet nieuw besluit nemen over gaswinning in Groningen en dit beter motiveren

De NAM wint sinds 1963 gas uit het Groningerveld. Dit gas is laagcalorisch gas (hierna: L-gas). Met name huishoudens, instellingen en kleine industrie in Nederland zijn afhankelijk van L-gas, omdat hun gasinstallaties alleen geschikt zijn voor verbranding van dit type gas. Ook in België, Duitsland en Frankrijk wordt L-gas, grotendeels gewonnen uit het Groningenveld, gebruikt. […]

Welkom aan Xenia van de Ven!

Van september 2017 tot en met januari 2018 loopt Xenia van de Ven stage bij Lexquis. Xenia heeft Rechten gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam en daar een bestuursrechtelijke minor gevolgd. Momenteel volgt zij een schakeljaar aan de Open Universiteit met het doel in september 2018 te starten aan de Master Rechtsgeleerdheid aan de Vrije […]

Goed nieuws! Uitspraak CBb van vandaag (11 juli 2017): RVO mag percelen niet uitsluiten van betalingsrechten op basis van het natuurbeheertype uit het provinciale natuurbeheerplan

Vandaag heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan in een zaak waarbij RVO twee percelen heeft uitgesloten bij de toewijzing van betalingsrechten in verband met het natuurbeheertype (in deze zaak ‘Duin- en kwelderlandschap’ (N01.02)) waarmee de percelen zijn aangeduid door de provincie, terwijl op de percelen landbouwactiviteiten worden uitgeoefend. Juridische uitleg […]

icon

Stagiar(e) gezocht!

Vanaf begin september 2017 is er weer plaats voor een stagiair(e)! De stage is uitermate geschikt voor studenten die naast hun opleiding al een kijkje in de keuken wensen te nemen. Dus zit jij in het laatste jaar van je Bachelor (Hbo / Wo) of Master en ben je geïnteresseerd in het arbeidsrecht én in […]

Nieuwe uitdaging voor Mariese

Na 1,5 jaar bij Lexquis heeft Mariese een leuke, nieuwe werkgever gevonden waar ze fulltime aan de slag kan in lijn met haar afstudeerrichting. Het bestuursrecht was toch niet helemaal haar rechtsgebied en omdat het zonde is om met een mr.-bul op zak parttime ondersteunende werkzaamheden te verrichten, is zij – mede door Carmen gestimuleerd […]

Felicitaties aan Mariese!

Mariese Scheerboom heeft van november 2015 t/m juni 2016 bij Lexquis stage gelopen. Inmiddels heeft ze haar studie aan de Vrije Universiteit afgerond. In september 2016 is Mariese bij Lexquis in dienst getreden als juridisch medewerkster. In december 2016 zal haar bul officieel aan haar uitgereikt worden en mogen we haar formeel mevrouw mr. M.M. Scheerboom noemen.